Цели на сайта

Целите поставени пред екипа на сайта са прости.


Да направим възможно споделянето на презентации, документи и електронни книги измежду Интернет потребителите чрез лесна и достъпна система.

Желаем да направим по-лесен обмена на информация, оценки, идеи и знания между потребителите.

Да дадем поле за изява и условия за намиране на съмишленици и нови приятели.